Declarații GDPR.

În primul rând permiteti-mi o formulare simplă:

 • Când vă cerem date personale? La înscrierea pe newsletterul gratuit, la cererea de ofertă și la o comandă de produse sau servicii.

 • Ce fel de date vă cerem? Doar cele necesare. La newsletter nume, emai și domeniile de interes, la ofertă și nr de telefon, la comandă datele necesare conform legislației.

 • Unde se țin datele? Pe servere sigure la partenerii nostri și nu se vor divulga altor părti.

 • Oricând vă puteți dezabona pe linkurile de dezabonare din fiecare newsletter. Pentru orice alte observații trimiteți-ne un email și vom soluționa problema în cel mai scurt timp posibil.

 • Prevederile am respectat și până acum, fără reglementare. De ce? Pentru că așa e normal!

 • Ce mai avem? Nimic. Dacă doriți, puteți citi declaratia detaliată în continuare. 😀

Începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrării datelor personale

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia şi executa un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele, prenumele/denumirea clientului, forma juridică, adresa de domiciliu/sediu, adresa de facturare, numărul de telefon, cod fiscal, CNP, serie şi număr CI/buletin, numele reprezentantului legal, email, copia CI/buletin, dovada existenței societatii dvs.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul semnat cu Dvs., sau din contractul la distanță (Termeni și condiții, în cazul cumpărătorilor online) și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau consultanții, către autorități și instituții publice, firme de recuperări creanţe, executori judecătoreşti, instanţe de judecată. Tot în scop contractual pot exista situații de transfer al datelor în UE către afiliații sau împuterniciții pentru prevenirea fraudelor, raportare internă și analiză ori în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de către noi. Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, prevăzute de lege.

Astfel, prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

 • executarea unui contract: îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul cu Dvs.;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale pe care le avem faţă de autorităţi, precum şi pentru îndeplinirea sarcinii care servește un interes public;
 • realizarea unor interese legitime în beneficiul Dvs., precum:
   • marketing direct (email) pentru promovarea produselor, serviciilor, soluțiilor noastre, evaluarea gradului Dvs. de satisfacție, determinarea/evaluarea intereselor Dvs. prin mijloace automate sau nu, pentru a vă oferta produse, servicii cât mai potrivite;

Totodată vrem să Vă amintim că datele Dvs. personale sunt în siguranță cu noi și le folosim doar în scopuri pentru care ne-ați dat aprobarea.

Drepturile Clienților

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele cărora li se prelucrează datele cu caracter personal au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR), dar numai în măsura în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. În măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, acest drept u este aplicabil;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în anumite condiţii (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Contact și suport privind datele Dvs.

Drepturile susmenţionate le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi prin datele noastre de contact publice. https://activinvest.net/ro/contact/ramai-contact-cu-noi/